Använda utegymmet

För alla som vill använda redskapen vid utegymmet men är lite osäkra på hur så finns möjligheten att vända sig till Andreas Å. Han visar dig efter överenskommelse hur du nyttjar stationerna på rätt sätt efter din förmåga.
Kontakt:
https://www.facebook.com/andreas.a.ahlfeldt
tfn 076-811 01 14