Angående annonseringen

I samband med annonseringen av butiken och Pizzerian till försäljningen vill vi redogöra följande om vår syn och planer.
Vi tror starkt på Svartå och i synnerhet på affären och framtida planer, men pga personliga skäl, logistiska orsaker och driftkostnader, där personal utgör det största delen, har vi haft det svårt med att få den utvecklingen som vi önskat för affären.
Det som skulle ha varit en räddning för oss är inget nytt för alla, nämligen att en offentlig toalett skulle ha byggts så snabbt som möjligt. Jag har sedan två månader väntat på ett avtal från kommunen för att något konkret ska hända.
Det har varit flera tidskrifter som besökt oss och beklagat över att vi inte har fått det stödet vi borde få från myndigheter då vi blev nekade utan motivering utvecklingsbidrag från regionen, trotts alla möjliga garantier.
Vi har lovat att ge verksamheten ett år och det är fastställd, sedan får vi utvärdera på nytt.
Vi har en del planer till våren och sommaren med en ny meny och införande av nya artiklar och eventuellt ytterligare verksamhet på fastigheten....
Tack för alla som tror på ett givande samarbete och vi välkomnar alla förslag.
Mvh
Svartå Pizzeria och Handel