Angående affären.

Som en del noterat så är annonsen på butiken borta, då ingen av de som kontaktat Stenslätt har varit intresserade att driva butiken, så kommer lokalen inte hyras ut som butik utan användas till "något annat".