Andrum

Andrum

ja det behöver vi alla då och då

för att orka med livet och må bra.

En gång i månaden finns erbjudandet

till en sådan liten paus.

Brokyrkans församling öppnar upp för Andrum,

en meditativ stund med möjlighet till ljuständning och eftertanke.

Ibland firar vi nattvard.

Vi möts i B-salen i Folkets Hus, en söndag i månaden kl.17.00

Välkommen till en paus!

Hälsar Brokyrkans församling

gm.

pastor Eva