Amerika klipp från år 1912 - Bruket säljs


Pacific Tribune 19121211