Aktuell temperatur i Svartå

Nu kan du se den aktuella temperaturen i Svartå på hemsidan (om allt funkar)
Under anslagstavlan står temperaturen vilken uppdateras var 3 minut och för att få historik så klickar du på mätvärdet så kommer du till Svartå på hemsidan för temperatur.nu