Ajöss till skylten

Nu har den stora Bufab skylten gjort sin sista dag även om man fortfarande kan ana texten på fasaden.