7e skylten

Den 7e skylten i slingan är om smedjan.