50 km

Nu har trafikverket flyttat 50 skylten närmare viadukten så att 50 sträckan blir längre innan trafikhindret och infarten till Sjötullen.