40 kubik

Ytterligare 7-8 kubik bråte insamlat i sista rundan för nu, totalt nästan 40kubik.
Uppskattar att det finns betydligt mer på området att ta tag i framöver.