30km i hela området

Nu är 30 skylten uppsatt i Viltstråksbacken, vilket betyder att hela bostadsområdet har samma hastighet.