Åter efter renovering

Infartstavlorna återvänder efter utflykten till Degerfors där tavlorna fräschades upp.