Änglasten

En historia från närområdet.
Enligt traditionen kallas stenen Änglasten. Här finns en fördjupning i stenen i form av ett fotavtryck. Kanske spåret av en ängel?