Ändring av leden

Etappmålet och starten för etapp 13 och 14 har blivit flyttad och leden dras om förbi Svartå herrgård.