Älven

En bild på Letälven och stenen.
Mer fakta om länets längsta och vackraste stenvalvsbro på https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack/kulturmiljoer/bron-i-atorp.html