Bild 176 från förr

Trädfällning vid Stationsområdet