En karta över södra Svartå och de stigar som fanns under 80-talet i samband med de tävlingar i skidorientering som hölls i området, därav stigmarkeringarna på sjöarna

Många av skogsstigarna finns kvar och används även i nutid för friluftsliv, arbete pågår via Svartå IF att återställa och märka upp intressanta stigar som fallit i glömska och kanske ge ut en ny aktuell karta.
(För högre upplösning ladda ner som pdf)