Välkommen till Svartå

Välkommen till Svartå

Svartå, är en liten ort som tillhör Degerfors kommun och ligger i västra Närke ca 8 mil från Karlstad och ca 5 mil från Örebro. Svartå är idylliskt beläget mellan sjöarna Storbjörken och Lillbjörken. Samhället har idag ca 500 innevånare och en mängd företag.
Mer om ortens brukshistoria från 1600-talet finns på hembygdsgården. Idag hittar du elljusspår med skidspår, fiskevatten, konferenslokaler, museum, hantverk och de två stora evenemangen Svartåloppet och Svartåträffen på orten.


Temperatur just nu i Svartå.

Aktuellt

6 juni kl 15.00 Nationaldagsfirande på Slottet.
7 juni kl 14.00 Grillning i FolketsPark / PRO

Veckans bild

Kommunalkontoret

Information & nyheter

90r2PNG

Som synes har idrotten i Svartå betydligt äldre anor än 90år och intresset har i flydda tider varit väl så stort som det nu är.
Den idrott som bedrevs var ju i huvudsak fotboll men även andra grenar av allmän idrott utövades. Som fotbollsspelare gjorde sig Svartå-pojkarna mest kända rätt långt utom samhällets gränser. Föregångare till Vulkanlaget i Degerfors fick bland andra se sig slagna av det hårdföra Svartålaget.
Bland andra säkra "bollirare" från Svartå vill vi särskilt nämna:
Karl Karlsson (Kalle Slipare), Valde Broman, Friden Karlsson, Ernst Mörk, Oskar Eriksson, Gideon Forslund, Fritz Karlsson (Fritz i Kvarntorp), Carl Winroth, Hugo Mörk, Johan Kolmodin, Otto Moström, Einar Thunborg, Ture Öhrman, Nils Karlsson, Valter Dimberg, Karl Nilsson, Gösta Nilsson, Uno Dimberg, Elof Gröning, Östen Karlsson, Karl Gröning, Sigurd Danielsson, Erik Nordström, Ingemar Edman, Erik Jansson, Bertil Damberg, Ragnar Hallberg, John Fredriksson, Sven Persson, Arne Johansson, Lage Andersson, med flera förmågor.

Som det så ofta går slappnade intresset av så småningom. Allt efter som de gamla kämparna måste lägga upp blev det allt svårare att rekrytera nya förmågor.  Seriespelandet var ju ännu i sin linda och hade ej nått fram till Svartå. Pengar till nödig utrustning fattades och framför allt saknades lämplig ledare. Om någon av Elof Ericssons eller Anton Johanssons typ haft sina bopålar i Svartå har nog utvecklingen blivit annorlunda.


Flaggbyte

Nu är snart tiden kommen för firandet av nationaldagen och inför 6e juni så byter vi alla solblekta flaggor på Degerforsbyggens fastigheter efter Bruksgatan.
/Utvecklingsgruppen

Forts från https://svarta.nu/blog/ett-gammalt-torp-n%C3%A4ra-dig-svartviken

I oktober 1655 väntade omkring 200 personer, huvudsakligen finnar från Värmland på avfärd till Delaware, den tolfte och sista av Nya Sverigekompaniets expeditioner.
Ungefär 100 personer gick ombord på Merkurius och kom fram till Nya Sverige i mars 1656. Då hade den svenska kolonin redan fallit i holländarnas händer. Av dessa var ca 50 finnar från det område som i den aktuella källan benämns Letstigen.
Tjugo av dem kan inte återfinnas i källmaterialet för kolonin. Det är inte känt vad som hänt med dem, troligen hade de dött ombord.
 
En av de finska passagerarna på Merkurius hett Olof Filipsson, familjen bestod av Olof, hustru och tre barn. En person med samma namn hade varit bosatt i början på 1650-talet i Svartviken i Kvistbro socken.

Källa Finnar i Kilsbergen

temp maj23PNG
Varmaste maj på 5år.
Månaden bjöd på 41 mm regn och medeltemperaturen blev 11.2°.

2023    11.2    41mm
2022    10.4°  52mm
2021     9.7°   98mm
2020     9.0º   36mm
2019     9.8°   72mm
2018     15.1°
2017     11.4°
2016     11.8°

Grillning i FolketsPark 7 juni kl 14.00.
Egen mat och dryck medtages, grillar finns i parken.
PRO bjuder på kaffe och kaka. Underhållningen står Gladiatonerna för.
Hoppas vi ses i parken.Välkomna
/Styrelsen