Välkommen till Svartå

Svartå, är en liten ort som tillhör Degerfors kommun och ligger i västra Närke ca 8 mil från Karlstad och ca 5 mil från Örebro. Svartå är idylliskt beläget mellan sjöarna Storbjörken och Lillbjörken. Samhället har idag ca 500 innevånare och en mängd företag.
Mer om ortens brukshistoria från 1600-talet finns på hembygdsgården. Idag hittar du elljusspår med skidspår, fiskevatten, konferenslokaler, museum, hantverk och de två stora evenemangen Svartåloppet och Svartåträffen på orten.


Temperatur just nu i Svartå.

FöreningsAktuellt

Midsommarfirande 21/6  kl. 13-16 i Folkets Park
Svartåloppet 10/8


Veckans bild

Svartå bruk.. Fotograf Hakelier, Bernhard (1848 - 1910)

Information & nyheter

En rapport från panteriet.
Just nu ligger vi på 5e plats i Örebro län och insamlad pant ligger på samma höga nivå som förra året då vi fick ihop 17650st. Stort tack för all pant som skänks till föreningen.
/Svartå IF

Skrmklipp burkPNG

Nu är det dags för midsommar firande på Svartå Folkets Hus vi öppnar grindarna kl 13.00-16.00 på midsommar afton .
Kl14.00 Startar vi dansen runt stången som vi brukar göra Varmt välkomna.
Arbetsdag i Svartå där det blev nytt rekord i uppslutning med 30 Svartåbor som röjde bl.a. vid badland, centrum och efter Åtorpsvägen. Drygt 100 arbetstimmar investerades i ett snyggare Svartå vilket firades med mat och dryck på kvällen.
Tack till alla som var med.
/Utvecklingsgruppen
(På grund av tekniska problem så uteblir bilder)Fåglar i Gamla Parken - Svartvit flugsnappare

Den svartvita flugsnapparen är en av våra mest allmänna häckfåglar, och tack vare den stora till gången på holkar i parker och trädgårdar är den jämte mesarna, en av våra vanligaste trädgårdsfåglar. Det svenska beståndet är beräknat till hela 1.000.000 – 2.000.000 häckande par.

Det har visat sig att det går åt ungefär 15.000 bytesdjur för att föda upp en normalstor kull. Ungarna lämnar boet efter sexton dagar.

I augusti och september flyttar flugsnapparna till tropiska Afrika. Ringmärkningar har visat att artens medellivslängd uppgår till 1,5 år. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande värde för rödhake är 1,1 år och för tornseglaren 4,8 år och för sillgrissla 16,2 år.

Bild Bengt Andersson
Källa Fågeln.se