Välkommen till Svartå

Välkommen till Svartå

Svartå, är en liten ort som tillhör Degerfors kommun och ligger i västra Närke ca 8 mil från Karlstad och ca 5 mil från Örebro. Svartå är idylliskt beläget mellan sjöarna Storbjörken och Lillbjörken. Samhället har idag ca 500 innevånare och en mängd företag.
Mer om ortens brukshistoria från 1600-talet finns på hembygdsgården. Idag hittar du elljusspår med skidspår, fiskevatten, konferenslokaler, museum, hantverk och de två stora evenemangen Svartåloppet och Svartåträffen på orten.


Temperatur just nu i Svartå.

FöreningsAktuellt

Arbetsdag SIF 20/4 kl 9.00
Årsmöte Smedstugans Aktivitetsfö.. 22/4  kl 17.00
Fågelskådning NOF 24/4 kl 19-21 i GamlaParken
Årsmöte Svartå Folkets hus 29/4 kl 18:00
Valborgsfirande 30/4 kl 18.30
Fågelskådning NOF 1/5 kl 06-08 i GamlaParken
Svartåträffen 5/5 kl 9.00
Torpvandring Hembygdsföreningen  12/5 kl 14.00
Fågelskådning NOF 15/5 kl 19-21 i GamlaParken
Vårvandring  Svartå IF  19/5 kl 10.00

Svartå enkätsvar.pdf

 Minnesmärke  Swishkampanj nummer  123 - 182 41 43

Veckans bild

Kung Gustaf VI Adolf besöker Svartå på sin Eriksgata. 1953

Information & nyheter

Logga HammarenJPG
Till alla närvarande i Folkets hus när vi redovisade och diskuterade den enkätundersökning som tidigare utförts på orten. Totalt var vi ca. 90 personer på plats. En imponerande antal som tyder på stort engagemang för orten..
Glädjande intresse från åhörare och inbjudna som skapade en trevlig och kreativ stämning.
Bra frågor, svar och synpunkter.

Ni som vill läsa sammanställningen av enkäten i sin helhet går in på svarta.nu och hittar den under Svartå enkätsvar.pdf
Under kvällen diskuterades ett antal frågor, några hittade vi lösningar på medan andra frågor vet vi hur vi skall gå vidare med.

Diskuterades: (Utan prioritetsordning)
-Gatubelysning
-Trafik/Gata
-Polisnärvaro
-Centrumbilden
-Kollektivtrafik
-Skolan/Barn/fritid
-Gallring/Risplats
-Trevnad/Miljö

Avslutningsvis påminde vi om kommande arbetsdag med grillkväll den 15 juni då vi hoppas få många nya deltagare. Trevligt om ni kan komma.
Vidare behöver vi fler kontaktpersoner när det gäller grannsamverkan. Annars får vi svårt att köra igång. Ni som är intresserade kontaktar någon i styrelsen. Gärna Stefan Fejes (073/9204078).

Med vänliga och tacksamma hälsningar
Styrelsen
Svartå utvecklingsgrupp

SIF-logga_original liten jpg
Först en påminnelse om arbetsdagen på lördag 20/4 med start från kl 9.00.
Vi vårstädar Hyttvallen, förbereder lite inför Valborg, Svartåträffen & öppningen av Bergslagsleden.

Nu när PRO har avvecklats lokalt så tar Svartå IF över måndagspromenaderna, en förändring blir att det blir fler "utflykter" med fika/grillstopp när vädret tillåter. Information läggs ut på lördag om kommande måndag här på hemsidan. Vi hoppas att du hänger på.
/Svartå IF  

Logga HammarenJPG
Hej och välkommen till Svartå Folkets hus Onsdagen 17 april kl. 18.30 då vi kommer att redovisa och diskutera en tidigare enkätundersökning utförd på orten för dig/er och för berörda personer på Degerfors kommun och andra aktuella personer. Vilka har vi tidigare informerat om via brevlådorna. Från enkäten kommer vi att ta upp följande frågor. Utan prioritetsordning:

Trafik: .Det upplevs att hastigheten är hög genom Svartå. Efterlyses en hastighetssänkning till 30 km/h i hela Svartå.

Belysning: Det upplevs att det tar tid innan gatubelysning lagas i Svartå. Tvättstugevägen saknar belysning.

Trevnad/Underhåll:
Allmänt är det många som vill att kommunen tar ett större ansvar för röjning och grönytor. Detta gäller även underhåll på vintern.

Skolan
: I de enkätsvar som nämner skolan är alla rörande överens om att det är en bra skola men det finns dock en oro att den inte skall få finnas kvar.

Centrumbilden: Centrumbilden hade många klagomål på. Vad händer med nedbrunna kiosken?
Ny fastighetsägare av handlarhuset kommer redovisa sina planer

Polisnärvaro: Ökad polisnärvaro önskas i samhället. Det har varit anlagda bränder och inbrott som skapar oro.

Bussförbindelser: Ungdomar och våra äldre blir drabbade av de få bussturer som erbjuds och man ställer si frågan om detta kan förbättras

Välkomna
Styrelsen
Svartå Utvecklingsgrupp

DSC_8469-BR KNIPOR 240413JPG
Knipan har haft många lokala namn som skatand i Värmland och gnällvinge i Närke. Födan består av ryggradslösa vattendjur som snäckor, musslor, insekter och kräftdjur. Knipan häckar i hålträd eller uppsatt holk. Gärna vid näringsfattig skogssjö. Kniphonan lägger upp till 11 blågröna ägg i april-maj, utan stoppning på golvet i bohålet. Ruvningen pågår i 27-32 dygn. Sedan hoppar ungarna ur boet. Flygfärdiga blir de efter 4-5 veckor.

Foto Bengt Andersson
Källa Wikipedia & Svenska fåglar


434341751_3541550622657093_4358197501925457441_njpg
På kvällens välbesökta informationsmöte meddelades bl.a. att om allt går som tänkt så kan butiken öppna redan i juni, fasaden och delar av fastigheten kommer att renoveras och den gamla postenplattan tas äntligen bort.
Stort tack för satsningen som görs och med gemensamma krafter och engagemang kan vi få det här att fungera.
/Blivande kund