Välkommen till Svartå

Ett klipp från Nerikes Allehanda 1872

En rapport från tiden då bruket flyttades från Lillbjörkens utlopp till sitt nya och slutliga läge.
Kanaler grävs, hus flyttas och skola inreds.