Välkommen till Svartå

Välkommen till Svartå

Svartå, är en liten ort som tillhör Degerfors kommun och ligger i västra Närke ca 8 mil från Karlstad och ca 5 mil från Örebro. Svartå är idylliskt beläget mellan sjöarna Storbjörken och Lillbjörken. Samhället har idag ca 500 innevånare och en mängd företag.
Mer om ortens brukshistoria från 1600-talet finns på hembygdsgården. Idag hittar du elljusspår med skidspår, fiskevatten, konferenslokaler, museum, hantverk och de två stora evenemangen Svartåloppet och Svartåträffen på orten.


Temperatur just nu i Svartå.

Aktuellt

Luciatåget:  Tisdag 13/12 klockan 18:00 på Slottet i Svartå, servering från kl 17:00

Stöd Svartå IF och använd länken (klicka på bilden)

Veckans bild

Fotbollslag Svartå 1910

Information & nyheter

Logga HammarenJPG

-I samarbete med representanter från Länsstyrelsen har vi i Svartå genomfört information om ”Digitalt betalsätt, möjligheter och risker”
-Vi har besökt City Radion och diskuterat framtida möjliga samarbetsvägar.
-Vi har på begäran signalerat till kommunen att hyttpipan har en spricka i konstruktionen som utvidgas. Kommunen återkommer.
-För att lösa finansieringen av ny förtöjningsbrygga har vi ett samarbete med kommunen och organisation benämnd LEADER. Med de senare diskuterar vi även finansiering av ev. kommande projekt och har ett möte inbokat med LEADERrepresentant.

-Tillsammans med kommunens trafikingenjör har vi ett samarbete beträffande trafikfrågor som, byta 50 skyltar mot 40 skyltar för att få ner hastigheten på genomfartstrafiken, flytta 50 skyltar (kommande 40 skyltar?), inom kommunen gäller ”Tomgångskörning max en minut” och att sprida inf. om detta, knasig och nonchalant fordonsparkering på vändplan, bilkörning (ofta med släp) på gång-och cykelväg, med flera trafikfrågor.
-Arbetet med resultatet från den trygghetsvandring som tidigare genomförts men ”coronapausats” kommer att återupptas och framgent redovisas i kommunens servicenämnd för åtgärd.

-Tillsammans med Karlskogapolisen har vi beslutat om en utbildning i Svartå vad gäller ”Grannsamverkan”. Bakgrunden är den information vi tidigare haft i Smedstugan, tillsammans med polisen, beroende av kriminalitet på orten. Nämnas kan fyra anlagda bränder varav en uppklarad, inbrott i Svartå IF:s klubbstuga, gärningspersonen fast via DNA, inbrott i lokal för vinterförvaring av husvagnar, inbrott i garage, skumma individer fångade på övervakningskameror, nattlig stöld av katalysator från bil parkerad på parkeringsplats, alkohollagning, m.m.
Utbildningen angelägen och kommer att hålls i Svartå Folkets hus den 15 februari med börjankl.18.00.Vi hoppas på erat intresse, boka in kvällen redan nu. Mer om detta senare, via information i era brevlådor.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes. via mail, telefon eller personligen.

LUCIAfirande på SLOTTET

I samarbete med Brokyrkan firar Lucia med sedvanligt Luciatåg på hembygdsgården Slottet den 13 december. Servering med Lussekatt och pepparkatter startar klockan 17. Luciatåget, med barn från Svartå, kommer till oss klockan 18.00. Det kommer att bli ett traditionellt Luciafirande.

Vi räknar med att det kommer mycket folk så vi kommer att göra en del förändringar i möbleringen i stora salen. Så, vänligen, kom i tid.

Styrelsen
Svartå Hembygdsförening

Logga HammarenJPG
Svartå har vid ett antal tillfällen, helt nyligen, haft besök av kriminella som stulit katalysatorer från några bilar.
Föreslår därför att helst ha fordon i garage för att försvåra stöld och att öka vaksamheten ,ev. ta registreringsnummer på skumma bilar och rapportera till polisen om ni ser något misstänkt.Vi kommer att be polisen att öka polisnärvaro på orten.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes i Svartåutvecklingsgrupps styrelse.

Per G Persson N MosstorpPNG
Sista boende i norra Mosstorpstugan var pensionerade skogvaktare Per Gustav Pettersson, död 1944 vid 93 års ålder. Per var vid god hälsa långt in i ålderdomen och använde sin motorcykel tills han var nittio år fyllda. Han var en de första frikyrkomännen i Skagershults socken och aktiv sedan ungdomen i Hasselfors västra friförsamling.
Under sin tid som skogsvaktare var Per en stor jägare och skicklig skytt. Han bokförde alla djur som han skjutit och resultatet blev 1218 djur. Den största älgtjuren som någonsin skjutits på Hasselforsgodset sköt Petterson år 1880. I boken ”Skagershult” återger Mauritz Magnusson många jaktperioder från Petterssons tid som skogsvaktare. Här skildras dramatiska jaktminnen och nappatag med tjuvskyttar.

Ivar Lundströms berättelser och Torpgruppen i Hasselfors byalag